Zofia Lebiecka

Zofia Lebiecka

mgr

Specjalności

psycholog

Kontakt

501 023 653

z.lebiecka@klinikadilige.pl

Godziny przyjęć

O mnie

Psycholog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, studentka Studium Doktoranckiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczyciel akademicki. Zawodowo związana z Kliniką Psychiatrii SPSK1 PUM w Szczecinie. Stale podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje, regularnie uczestnicząc w stażach, kursach specjalizacyjnych, szkoleniach oraz konferencjach naukowych poświęconych tematyce psychologicznej i psychiatrycznej.  

Do jej zainteresowań zawodowych i naukowych należą: diagnoza psychologiczna, psychoterapia, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, neuropsychologia, pomoc psychologiczna, uzależnienia behawioralne.

Posiada doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami dorosłymi.

W swojej pracy kieruje się zasadami zebranymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa

Pracuje także jako tłumacz, wykonując głównie tłumaczenia medyczne tekstów naukowych o tematyce psychiatrycznej i psychologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.