Edyta Montwiłł

Edyta Montwiłł

Mgr

Specjalności

logopeda

Kontakt

501 023 653

e.montwill@klinikadilige.pl

Godziny przyjęć

O mnie

Mgr Edyta Montwiłł - pedagog specjalny, muzykoterapeuta, logopeda, trener umiejętności społecznych.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Pedagogika Rewalidacyjna, 3-letniego kursu kwalifikacyjnego z dziedziny terapii muzycznej pod kierunkiem Detlefa Kramera oraz podyplomowych studiów z logopedii i terapii logopedycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, afazja, spektrum autyzmu, zespoły  wad wrodzonych, mózgowe porażenie dziecięce, opóźniony rozwój mowy) oraz z dziećmi z trudnościami w uczeniu się (w tym: dysleksja, dysgrafia, zaburzenia koncentracji uwagi).

Certyfikowany trener umiejętności społecznych.