Znajdź lekarza

wyszukaj lekarza, zapisz się i umów na wizytę

Ernest Tyburski

Ernest Tyburski

Dr n. społ.

Specjalności

psycholog

Kontakt

501 023 653

e.tyburski@klinikadilige.pl

Godziny przyjęć

O mnie

Dr n. społ. Ernest Tyburski - psycholog, terapeuta środowiskowy, nauczyciel akademicki. Ukończył studia magisterskie (specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego) na Wydziale Nauk Społecznych UG. Obronił z wyróżnieniem pracę doktorską (w zakresie funkcjonowania neuropsychologicznego osób chorujących na stwardnienie rozsiane) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej na Wydziale Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz jako psycholog w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr 1 PUM w Szczecinie.

Wcześniej pracował w Instytucie Psychologii US, w Zespole Leczenia Środowiskowego w Klinice Psychiatrii SPSK nr 1 PUM, a także na Pododdziale Udarowym w Klinice Neurologii SPSK nr 1 PUM. Odbył staże kliniczne oraz naukowe m.in. w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego czy w Zakładzie Psychologii Zdrowia UJ. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej prowadzonej w Klinice Psychiatrii SPSK nr 1 PUM.

Współpracuje z doktorem Ashokiem Jansari z Goldsmiths, University of London oraz profesorem Shanem T. Mullerem z Department of Cognitive and Learning Sciences, University of Michigan.

W pracy klinicznej zajmuje się diagnozą i terapią funkcji poznawczych i emocjonalnych osób z zaburzeniami psychicznymi oraz neurologicznymi, a także wraz z zespołem neurochirurgów, tzw. mapowaniem funkcji mózgu (unikalne w skali kraju operacje wybudzeniowe). Specjalizuje się w zakresie neuropsychologicznej diagnozy funkcjonalnej schizofrenii, depresji, stwardnienia rozsianego, diagnozy różnicowej otępień oraz diagnozy lokalizacyjnej nowotworów mózgu.

W pracy naukowej zajmuje się mózgową i psychologiczną organizacją funkcji wykonawczych (funkcji nadrzędnych, które kierują procesami poznawczymi, emocjami i zachowaniem jednostek) oraz pamięci operacyjnej (procesu poznawczego umożliwiającego utrzymywanie przez krótki czas i przetwarzanie informacji w umyśle). Jego badania pokazują, że funkcje te są zakłócone u osób z zaburzeniami neurologicznymi (np. u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym) oraz u osób z zaburzeniami psychicznymi (np. u pacjentów z depresją i schizofrenią). Ponadto, jego prace potwierdzają, że wymienione funkcje umysłowe są osłabione u osób w późnej dorosłości. Koordynator lub wykonawca w kilkunastu projektach badawczych, w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Autor ponad 50 artykułów w czasopismach naukowych, a także rozdziałów w pracach zbiorowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu neuropsychologii oraz neuropsychiatrii. Członek Rady Recenzentów w czasopismach Frontiers in Psychology oraz Frontiers in Psychiatry. Autor ponad 50 recenzji artykułów naukowych. Przedstawił ponad 100 referatów oraz posterów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, brał udział w licznych szkoleniach i warsztatach.

Członek International Neuropsychological Society, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Strony internetowe:

https://www.swps.pl/poznan/o-wydziale/pracownicy

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/samodzielna-pracownia-psychologii-klinicznej

https://sites.gold.ac.uk/artlab/meet-the-team/?fbclid=IwAR3Nm0OXIqwl4b3wBxE6b53fJE0Rj-fzYewzDaeHN7c8vPuxbT18Cnfxurw

https://loop.frontiersin.org/people/451608/overview

https://scholar.google.pl/citations?user=rWDLQooAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Ernest_Tyburski

http://bibliografia.pum.edu.pl/

Cennik usług

  1. Badanie neuropsychologiczne osoby dorosłej

Liczba spotkań: W zależności od złożoności procesu diagnostycznego, zazwyczaj od 1 do 3 spotkań (po 90 minut)

Przebieg badania:

- Wywiad psychologiczny

- Badanie metodami testowymi i/lub klinicznymi

- Analiza wyników badania

- Przygotowanie opinii wraz z informacją zwrotną oraz zaleceniami

Cena: 250-500 zł

  1. Terapia neuropsychologiczna osoby dorosłej

Liczba spotkań: W zależności od rodzaju dysfunkcji mózgowej oraz zdiagnozowanych problemów poznawczych i emocjonalnych, zazwyczaj od 10 do 30 spotkań (po 60 minut)

Przebieg terapii:

- Indywidualny program terapii przygotowany w oparciu o diagnozę neuropsychologiczną

- Klasyczne ćwiczenia funkcji poznawczych

- Komputerowe ćwiczenia funkcji poznawczych

- Praca nad emocjami i motywacją do terapii

- Wybrane techniki terapii behawioralnej

- Wsparcie psychologiczne

Cena: 100-150 zł

Przed pierwszym spotkaniem wskazane jest:

- Zabranie dokumentacji medycznej (np. wypisy ze szpitala, opinie lekarskie, wyniki badań neuroobrazowych) oraz wcześniejszych opinii psychologicznych

- Zabranie okularów jeśli są stosowane do korekcji wzroku

- Zabranie aparatu słuchowego jeśli jest stosowany do korekcji słuchu

- Przybycie z osobą towarzyszącą lub opiekunem, jeśli osoba badana wymaga opieki

Image

ul. Parkowa 5A/1 71-600 Szczecin

Terapia i zajęcia grupowe

ul. Piłsudskiego 20/2 70-462 Szczecin

Infolinia - +48 501 023 653

kontakt@klinikadilige.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek : od 14.00
Wtorek : od 14.00
Środa : od 14.00
Czwartek : od 14.00
Piątek : od 14.00

Harmonogram gabinetów

Our website is protected by DMC Firewall!