Jolanta Kucharska-Mazur

Jolanta Kucharska-Mazur

Prof. nadzw. dr hab. n. med.

Specjalności

psychiatra

Kontakt

501 023 653

j.kucharska@klinikadilige.pl

Godziny przyjęć

  • Poniedziałek, po wcześniejszej rejestracji
  • Środa, po wcześniejszej rejestracji

O mnie

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej.

Kieruje Oddziałem Całodobowym CD Kliniki Psychatrii PUM. Od ponad 20 lat prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.

Obroniła pracę habilitacyjną pod tytułem:"Poszukiwanie nowych markerów pierwszego epizodu psychotycznego - ocena mobilizacji komórek macierzystych ze szpiku kostnego do krwi obwodowej oraz poziomu czynników osoczowych wpływających na ich przemieszczanie się", której efektem jest europejski patent na metodę wykrywania pierwszych epizodów psychotycznych. Autorka i współautorka 130 monografii i artykułów naukowych, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, o łącznym IF 67,7.

Członek Zarządu Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek European Psychiatric Association i Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.

Miłośniczka żeglarstwa, nurkowania, podróży i wędrówek górskich.